Våra tjänster

Vi erbjuder reparationer och service på de flesta märken.

Tillhandahåller underhållsavtal för tvättstugor.

Försäljning av reservdelar och tillbehör.

Försäljning/installation av vitvaror och tvättstugeutrustning.

Vi utför/medverkar vid ny eller ombyggnad av tvättstugor.

Återrapporterar alltid till kund direkt när arbeten är utförda.

Prova oss